Klik hier voor het speelschema!

Voor het beachvolleybaltoernooi zijn er dit jaar 3 verschillende categorieën waar je je voor op kunt geven:

 • Volleybal 4×4 volwassenen 16+
 • Volleybal 4×4 jeugd 12 tot 16 jaar (NIEUW!)
 • Volleybal 2×2 volwassenen 16+

Volleybal 4×4 volwassenen (min leeftijd = 16 jaar)

Je kunt je voor dit toernooi aanmelden voor 3 verschillende niveaus. Als richtlijn houden we aan dat de 2 beste spelers het niveau bepalen:

 1. Niveau Hoog
  1e klasse of hoger spelen/ hebben gespeeld
 2. Niveau Midden (VOL!)
  2e of 3e klasse spelen/ hebben gespeeld
 3. Niveau Laag (VOL!)
  4e klasse spelen/hebben gespeeld, nooit competitie gespeeld of helemaal geen ervaring.

Algemene regels:

 • Elk team is verplicht om tijdens het toernooi te fluiten en te tellen bij andere wedstrijden.
 • Er mogen maximaal 2 heren tegelijkertijd in het veld te staan.
 • Er wordt gespeeld op blote voeten of op sokken.
 • Geen betaling = geen deelname.
 • Afmeldingen die gedaan worden ná het bekend maken van de poule-indelingen, worden niet gecompenseerd in inschrijfgeld

De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag, donderdag en vrijdag. In de aanmelding kun je één dag opgeven waarop je liever wenst niet te spelen.
De finale is op zaterdag, waar alle teams nogmaals spelen.

Volleybal 4×4 jeugd (leeftijd 12 tot 16 jaar)

Voor de vrijdagavond kun je je opgeven voor ons jeugd beachvolleybal toernooi. Gezellig volleyballen samen met je vrienden en vriendinnen. Ervaring met volleyballen is niet vereist.

Bij dit toernooi worden alle wedstrijden op vrijdagavond gespeeld en geldt niet dat de finale op zaterdagavond is.

Algemene regels:

 • Er mogen maximaal 2 jongens tegelijkertijd in het veld staan
 • Er dient rekening gehouden te worden met het niveau van de tegenstander
 • Er wordt gespeeld op blote voeten of op sokken
 • Teams kunnen zich tot vrijdag, een half uur voor het toernooi begint, inschrijven

Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor deze poule, behoudt de commissie het recht om deze poule te schrappen en wordt het inschrijfgeld teruggestort.

Volleybal 2×2 (min leeftijd = 16 jaar)

Je kunt je voor dit toernooi aanmelden voor verschillende niveaus. Richtlijn voor het aanmelden in welk niveau is als volgt:

 1. Niveau Hoog
  1e klasse of hoger spelen/ hebben gespeeld
 2. Niveau Midden
  2e of 3e klasse spelen/ hebben gespeeld
 3. Niveau Laag
  4e klasse spelen/hebben gespeeld, nooit competitie gespeeld of helemaal geen ervaring.

Regels 2 tegen 2 laag en midden:

 • Bij de niveaus laag en midden moet de laatste bal met hard contact gespeeld worden. De eerste bal mag met zacht contact.

Regels 2 tegen 2 hoog:

 • Bij niveau hoog is het verplicht om de eerste en derde bal met hard contact te spelen.

Algemene regels:

 • Elk team is verplicht om tijdens het toernooi te fluiten en te tellen bij andere wedstrijden.
 • Het toernooi wordt gespeeld op blote voeten of op sokken.
 • Geen betaling = geen deelname.
 • Afmeldingen die gedaan worden ná het bekend maken van de poule-indelingen, worden niet gecompenseerd in inschrijfgeld.

Afhankelijk van aantal opgaves, is het mogelijk dat er een poule komt te vervallen. In dat geval wordt het team in een andere passende poule geplaatst.


SPELREGELS 2 TEGEN 2

Algemene regels

 • Time-outs zijn niet toegestaan.
 • Er wordt gespeeld op blote voeten of op sokken.
 • Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen wanneer er nog gespeeld moet worden.
 • Wanneer een team niet akkoord gaat met de uitslag moet er direct na de wedstrijd contact op worden genomen met de organisatie.
 • Wanneer twee of meer teams gelijk eindigen in de poule, dan wordt de uitslag bepaald door respectievelijk het puntensaldo, het aantal punten, het onderlinge resultaat.
 • Na iedere 7 punten wordt er van speelhelft gewisseld, tenzij onderling anders wordt afgesproken.

Voetfouten

Bij beachvolleybal bestaat geen middenlijn. Er kan alleen een voetfout aan het net worden gemaakt wanneer de tegenstander serieus wordt gehinderd.

Service pass

Bij beachvolleybal mag de service pass zowel bovenhands als onderhands opgevangen worden. Het verschil met zaalvolleybal is dat de bovenhandse techniek aan strenge eisen moet voldoen waardoor het eigenlijk onmogelijk wordt om een servicepass bovenhands technisch goed uit te voeren. Het is wel toegestaan om bovenhands met hard contact te spelen.

Set-up

Een set-up kan onderhands of bovenhands worden gespeeld. De bovenhandse techniek moet technisch goed uitgevoerd worden. Bij beachvolleybal mag in tegenstelling tot gewoon volleybal de bal ‘dragend’ worden gespeeld.

Blok

Bij beachvolleybal telt het blok als het 1 keer spelen van de bal. Na de blokkering mag de bal dus nog 2 keer worden gespeeld. Degene die blokt mag de bal daarna nog een keer spelen. Dit telt als gewoon balcontact.

Let op! Bij het blokkeren of aanvallen kan bij beachvolleybal geen voetfout worden gemaakt, er is namelijk geen middenlijn. Er wordt alleen een fout gemaakt wanneer de tegenstander serieus wordt gehinderd.

Aanval

Er zijn drie verschillende aanvalstechnieken:

 1. De smash (hard, met open hand geslagen bal)
 2. Het shot (een met open hand zacht geslagen, geplaatste bal)
 3. Het pokeshot (een met de knokkels geplaatst gespeelde bal)

Een push- of duwtechniek, waarbij richting wordt gegeven aan de bal is niet toegestaan bij de aanval. Verder zijn bovenhands, onderhands, vuist en vingertoppen wel toegestaan om een bal over het net te spelen.

Opslag/ service

De opslag mag onderhands, bovenhands en in sprong worden uitgevoerd. Een foute opslag gaat uit, in het net of er wordt een voetfout gemaakt, waarbij er een voet de lijn aanraakt of over de lijn heen gaat. De bal mag tijdens de opslag het net aanraken, er wordt dan gewoon doorgespeeld.

Verdediging

Een smash (zie het punt -aanval- hierboven) mag op alle manieren verdedigd worden, dus met meervoudig contact of lang contact. Wordt een andere techniek gebruikt dan gelden dezelfde regels als bij een service pass. Dit houdt in dat de bal alleen verdedigd mag worden met hard contact.

Techniek regels

De eerste bal die over het net komt, moet met hard contact gespeeld worden. Als de tweede bal bovenhands (voorover en achterover) gespeeld wordt:

 • Mag de bal niet meer dan 1x voorwaarts over de as draaien
 • Mag de bal niet zijwaarts draaien

Als de bal over het net gespeeld wordt (eerste, tweede of derde bal):

 • Mag dit niet door middel van een ‘push- of duwtechniek’
 • Mag dit via hard contact
 • Mag dit alleen via zacht contact met de bovenhandse techniek als daarbij de balbaan loodrecht op de schouderlijn staat. Ook dient de speler op de grond te blijven staan. Het spelen mag voor- en achterwaarts. Met zacht contact wordt bedoeld de bal bovenhands spelen met open handen/vingertoppen. Indien, door teveel beweging van de uitvoerder, niet is vast te stellen of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld. TIP: blijf dus stil staan na de uitvoering van deze bal zodat de scheidsrechter en tegenstander de stand van de schouders ten opzichte van balbaan kunnen beoordelen.

De wedstrijden worden gespeeld op woensdag.
Afhankelijk van het niveau zal door de scheidsrechter worden bepaald hoe streng er gefloten wordt.

SPELREGELS 4 TEGEN 4

Er wordt gespeeld volgens de algemene bepalingen en spelregels van de Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO). Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

– Er mogen maximaal 2 heren tegelijkertijd in het veld te staan.
– Time-outs zijn niet toegestaan.
– De punten worden gedurende de set doorgeteld, ook na 25 punten.
– Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het rallypoint-systeem.
– Zodra het eindsignaal klinkt, stopt de rally en telt de stand die op dat moment op het scorebord staat.
– Na de eerste set wordt er van speelhelft gewisseld.
– Per wedstrijd zijn er 4 punten te verdienen, per set 2 punten.
– Wanneer de score in een set gelijk is geëindigd krijgen beide teams 1 punt.
– Er wordt gespeeld op blote voeten of op sokken.
– Er bestaat geen voetfout aan het net, omdat er geen middellijn bestaat. Er kan alleen voetfout gemaakt worden als de tegenstander serieus wordt gehinderd.
– Het eerstgenoemde team heeft als eerste de opslag. Na het wisselen heeft de andere ploeg de opslag.

Houdt rekening met het niveau van het team dat tegenover je staat, ga bijvoorbeeld niet onnodig hard smashen of bovenhands serveren tegen teams die van een veel minder niveau is.

Een team dat binnen 5 minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is, verliest de wedstrijd met tweemaal 25-0.

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen wanneer er nog gespeeld moet worden.

Wanneer een team niet akkoord gaat met de uitslag moet er direct na de wedstrijd contact op worden genomen met de organisatie.

Wanneer twee of meer teams gelijk eindigen in de poule, dan wordt de uitslag bepaald door respectievelijk het puntensaldo, het aantal punten, het onderlinge resultaat.

De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag, donderdag en vrijdag.
De finale is op zaterdag, waarbij alle teams nogmaals spelen.
Daar waar dit reglement niet voldoet, beslist de organisatie.