OP DEZE PAGINA VIND JE DE SPELREGELS EN DE OPGAVEFORMULIEREN VAN HET BEACHVOLLEYBAL

Speelschema Zaterdag 4 tegen 4

SPELREGELS 2 TEGEN 2

Algemene regels

 • Time-outs zijn niet toegestaan.
 • Er wordt gespeeld op blote voeten of op sokken.
 • Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen wanneer er nog gespeeld moet worden.
 • Wanneer een team niet akkoord gaat met de uitslag moet er direct na de wedstrijd contact op worden genomen met de organisatie.
 • Wanneer twee of meer teams gelijk eindigen in de poule, dan wordt de uitslag bepaald door respectievelijk het puntensaldo, het aantal punten, het onderlinge resultaat.
 • Na iedere 7 punten wordt er van speelhelft gewisseld, tenzij onderling anders wordt afgesproken.

Voetfouten

Bij beachvolleybal bestaat geen middenlijn. Er kan alleen een voetfout aan het net worden gemaakt wanneer de tegenstander serieus wordt gehinderd.

Service pass

Bij beachvolleybal mag de service pass zowel bovenhands als onderhands opgevangen worden. Het verschil met zaalvolleybal is dat de bovenhandse techniek aan strenge eisen moet voldoen waardoor het eigenlijk onmogelijk wordt om een servicepass bovenhands technisch goed uit te voeren. Het is wel toegestaan om bovenhands met hard contact te spelen.

Set-up

Een set-up kan onderhands of bovenhands worden gespeeld. De bovenhandse techniek moet technisch goed uitgevoerd worden. Bij beachvolleybal mag in tegenstelling tot gewoon volleybal de bal ‘dragend’ worden gespeeld.

Blok

Bij beachvolleybal telt het blok als het 1 keer spelen van de bal. Na de blokkering mag de bal dus nog 2 keer worden gespeeld. Degene die blokt mag de bal daarna nog een keer spelen. Dit telt als gewoon balcontact.

Let op! Bij het blokkeren of aanvallen kan bij beachvolleybal geen voetfout worden gemaakt, er is namelijk geen middenlijn. Er wordt alleen een fout gemaakt wanneer de tegenstander serieus wordt gehinderd.

Aanval

Er zijn drie verschillende aanvalstechnieken:

 1. De smash (hard, met open hand geslagen bal)
 2. Het shot (een met open hand zacht geslagen, geplaatste bal)
 3. Het pokeshot (een met de knokkels geplaatst gespeelde bal)

Een push- of duwtechniek, waarbij richting wordt gegeven aan de bal is niet toegestaan bij de aanval. Verder zijn bovenhands, onderhands, vuist en vingertoppen wel toegestaan om een bal over het net te spelen.

Serve

De serve mag onderhands, bovenhands en in sprong worden uitgevoerd. Een foutservice gaat uit of er wordt een voetfout gemaakt, waarbij er een voet de lijn aanraakt of over de lijn heen gaat. De bal mag tijdens de serve het net aanraken, er wordt dan gewoon doorgespeeld.

Verdediging

Een smash (zie het punt -aanval- hierboven) mag op alle manieren verdedigd worden, dus met meervoudig contact of lang contact. Wordt een andere techniek gebruikt dan gelden dezelfde regels als bij een service pass. Dit houdt in dat de bal alleen verdedigd mag worden met hard contact.

Techniek regels

De eerste bal die over het net komt, moet met hard contact gespeeld worden. Als de tweede bal bovenhands (voorover en achterover) gespeeld wordt:

 • Mag de bal niet meer dan 1x voorwaarts over de as draaien
 • Mag de bal niet zijwaarts draaien

Als de bal over het net gespeeld wordt (eerste, tweede of derde bal):

 • Mag dit niet door middel van een ‘push- of duwtechniek’
 • Mag dit via hard contact
 • Mag dit alleen via zacht contact met de bovenhandse techniek als daarbij de balbaan loodrecht op de schouderlijn staat. Ook dient de speler op de grond te blijven staan. Het spelen mag voor- en achterwaarts. Met zacht contact wordt bedoeld de bal bovenhands spelen met open handen/vingertoppen. Indien, door teveel beweging van de uitvoerder, niet is vast te stellen of de balbaan loodrecht is, wordt deze als fout beoordeeld. TIP: blijf dus stil staan na de uitvoering van deze bal zodat de scheidsrechter en tegenstander de stand van de schouders ten opzichte van balbaan kunnen beoordelen.

De wedstrijden worden gespeeld op vrijdag.
Afhankelijk van het niveau zal door de scheidsrechter worden bepaald hoe streng er gefloten wordt.

SPELREGELS 4 TEGEN 4

Er wordt gespeeld volgens de algemene bepalingen en spelregels van de Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO). Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

– Er mogen maximaal 2 heren tegelijkertijd in het veld te staan.
– Time-outs zijn niet toegestaan.
– De punten worden gedurende de set doorgeteld, ook na 25 punten.
– Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het rallypoint-systeem.
– De rally die tijdens de zoemer plaatsvindt, wordt uitgespeeld.
– Na de eerste set wordt er van speelhelft gewisseld.
– Per wedstrijd zijn er 2 punten te verdienen per set 1 punt.
– Er wordt gespeeld op blote voeten of op sokken.
– Er bestaat geen voetfout aan het net, omdat er geen middellijn bestaat. Er kan alleen voetfout gemaakt worden als de tegenstander serieus wordt gehinderd.
– Het eerstgenoemde team heeft als eerste de opslag. Na het wisselen heeft de andere ploeg de opslag.

Houdt rekening met het niveau van het team dat tegenover je staat, ga bijvoorbeeld niet onnodig hard smashen of bovenhands serveren tegen teams die van een veel minder niveau is.

Een team dat binnen 5 minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is, verliest de wedstrijd met tweemaal 25-0.

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen wanneer er nog gespeeld moet worden.

Wanneer een team niet akkoord gaat met de uitslag moet er direct na de wedstrijd contact op worden genomen met de organisatie.

Wanneer twee of meer teams gelijk eindigen in de poule, dan wordt de uitslag bepaald door respectievelijk het puntensaldo, het aantal punten, het onderlinge resultaat.

De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag, woensdag en donderdag.
De finale is op zaterdag, waar alle teams nogmaals spelen.
Daar waar dit reglement niet voldoet, beslist de organisatie.

OPGAVE 2 TEGEN 2

De inschrijving voor 2019 is gesloten.

OPGAVE 4 TEGEN 4

De inschrijving voor 2019 is gesloten.