Privacybeleid Stichting Zomeractiviteiten Gieten

Stichting Zomeractiviteiten Gieten weet hoe belangrijk privacy is voor zijn leden, sponsors en deelnemers/bezoekers en we streven ernaar duidelijk te zijn hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken, verzenden en veilig opslaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste punten in ons privacy beleid:

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over u zeggen zoals bijvoorbeeld; naam, adres, leeftijd.
Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres.
Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Informatie die we verzamelen

We verzamelen diverse soorten informatie in verband met onze activiteiten waaronder:

 • Informatie die u rechtstreeks aan ons verstrekt.
 • Wanneer u zich opgeeft voor een bepaalde activiteit of onze activiteiten als sponsor wilt steunen, vragen we u om uw naam, contactgegevens, verzend- en factuuradressen.
 • Informatie die we verkrijgen via externe bronnen, zoals foto’s, mailadressen.

Welke gegevens gebruiken wij zoal?

Wij gebruiken de gegevens die u ons verstrekt bij de inschrijving, o.a.:

 • Naam en voornaam
 • Leeftijd
 • Geslacht
 • Adres, Postcode, Woonplaats
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Foto’s, video’s en ander audiovisueel beeldmateriaal waarop u herkenbaar op kunt zijn.
 • Wanneer u gebruik maakt van een sociaal media-functie binnen onze website of apps en u post op social media, zal deze media-site ons enige informatie over u verstrekken.
 • In de weinige gevallen waarin we persoonlijke informatie van kinderen verzamelen, vragen we altijd toestemming aan de ouders/verzorgers en zullen we dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen voor de doeleinden die zijn gespecificeerd en op het moment dat we deze verzamelen.

Wie kunnen er bij uw gegevens

Alleen personen binnen de Stichting Zomeractiviteiten Gieten die de gegevens functioneel nodig zijn (zoals de penningmeester, organisatiecommissie, ledenadministratie) hebben inzicht in de strikt noodzakelijke gegevens.

Gebruiken en delen van informatie

De informatie die we verzamelen gebruiken we onder ander om:

 • U te kunnen informeren over onze activiteiten, bevestiging van deelname/inschrijving
 • Sponsoren uitnodigen, informeren, factureren
 • Foto’s etc. van evenementen plaatsen op onze website. Deze foto’s zijn meestal afkomstig van een vaste groep fotograven en we trachten altijd bepaalde ‘gevoelige’ foto’s (denk aan kinderen in badkleding tijdens zwembad evenementen) te blokkeren. Onze evenementen vinden plaats op een publiek toegankelijke plaats. Door uw deelname bezoek aanvaardt u dat er foto’s en ander audiovisueel materiaal van het evenement worden genomen waarop u zichtbaar bent. Wij hebben een rechtmatig belang om gebruik te maken van dergelijke foto’s en audiovisueel materiaal voor promotie en beleving van onze evenementen.
 • Indien u zich aanmeld voor een evenement verklaart u middels het aanvinken geen bezwaar te maken tegen het plaatsen van foto’s en video’s waarop u mogelijk te zien zult zijn.
 • Wanneer u bezwaar heeft tegen bijvoorbeeld een foto die is geplaatst, dient u ons dit kenbaar te maken, zodat deze kan worden verwijderd.

Bescherming van gegevens                                                                     

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende fysieke en technische maatregelen genomen om de informatie te beveiligen die we in verband met onze activiteiten verzamelen. Ondanks de redelijke stappen die wij nemen om data te beschermen, moet u er echter rekening mee houden dat geen enkele website, overdracht via internet of draadloze verbinding en geen enkel computersysteem volledig veilig is.

Uw rechten

U hebt het recht om details op te vragen over de gegevens die wij over u verzamelende en om ons te verzoeken onjuistheden in die gegevens te corrigeren, om bezwaar te maken of te verzoeken om beperking van de verwerking van gegevens. U kunt toegang vragen tot de gegevens en verzoeken gegevens te verwijderen. Wanneer u verzoekt gegevens te verwijderen, erkent u dat u mogelijk niet meer in staat zult zijn toegang te verkrijgen en/of geïnformeerd te worden.

Gegevensbehoud

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Dit houdt in dat gegevens worden verwijderd van ons systeem als deze niet meer nodig zijn.

 1. Ten minste de duur waarvoor gegevens zijn gebruikt om u een dienst te leveren
 2. Uw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement waarvoor u zich heeft ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om u te kunnen informeren over de andere evenementen.
 3. Foto’s en ander beeldmateriaal zullen voor promotionele doeleinden en/of sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor onbepaalde duur.
 4. Zoals verplicht volgens de wetgeving, een contract of onze wettelijke verplichtingen.

Contact met Stichting Zomeractiviteiten

Als u specifieke vragen heeft, kunt u contact met onze verwerkingsverantwoordelijke opnemen via:

Secretariaat Stichting Zomeractiviteiten Gieten